Home

Achtergrond

Geen overzicht van geregistreerde Grondgebruiksverklaringen meer

Bureau Heffingen is met ingang van 2003 gestopt met het versturen van overzichten van geregistreerde Grondgebruiksverklaringen. Bij het melden van een wijziging gebruiker bij de Basisregistratie Percelen ontvangt diegene die het formulier heeft aangevraagd een ontvangstbevestiging. Dit is de basis voor de administratie. Het is dus van belang dat de boer alle ontvangstbevestigingen goed bewaart en ook de andere partij de hoogte te stellen.

Sinds 2002 meldt de boer het gebruik van grond op basis van een Grondgebruiksverklaring niet meer bij Bureau Heffingen, maar bij Basisregistratie Percelen. Dit doen de partijen samen via het formulier ‘Wijziging gebruiker en/of gebruikscode’. Degene die het formulier heeft aangevraagd, krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging. Op basis van deze ontvangstbevestiging kan de boer bepalen vanaf en tot welke datum de in gebruik genomen grond mag meetellen voor zijn MINAS-administratie, het berekenen van de mestplaatsings- of aanvoerruimte voor de mestafzetovereenkomsten en de aanvraag oppervlakten (MacSharry).

Een aantal boeren hebben nog geen, of slechts deels, een overzicht van de geregistreerde Grondgebruiksverklaring(en) voor 2002 ontvangen. Maar Bureau Heffingen gaat ook over 2002 eventueel ontbrekende overzichten niet meer versturen. Deze boeren hebben destijds een ontvangstbevestiging van Basisregistratie Percelen ontvangen en de periode van gebruik geregistreerd op hun grondkaart. Op basis van deze gegevens kunnen zij bepalen vanaf welke datum de in gebruik genomen grond mag meetellen.

Het is dus van belang dat de boer alle ontvangstbevestigingen goed bewaart. Echter alleen diegene die het formulier heeft aangevraagd krijgt een ontvangstbevestiging en moet dus ook de andere partij ook de hoogte stellen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.