Home

Achtergrond

Enorm grote verschillen in uitbetalingsprijzen geitenmelk

De verschillen tussen de uitbetalingsprijzen van de acht verwerkers van gangbare geitenmelk zijn enorm groot, zo blijkt uit het melkprijzenvergelijkingssysteem dat is ontwikkeld door bedrijfsadviseur Emiel van Haaren. Gekeken naar de verwachte netto-melkgeldopbrengst in 2003 zit er voor een gemiddeld bedrijf met 360.000 liter melk bijna 32.000 euro verschil tussen de beste en de slechtste uitbetaler.

Geen enkele van de drie coöperatieve of vijf particuliere verwerkers van gangbare geitenmelk berekent de melkprijs op dezelfde manier. Zelfs de basisprijs per kilo vet en per kilo eiwit verschilt enorm. Van de acht melkverwerkers hanteren er drie een eigen bonusssysteem voor het leveren van grotere hoeveelheden melk. Dit zijn Heijkoop, Van Dijk en Hooidammer. Daarnaast zijn er vier verwerkers die via zomerheffingen en wintertoeslagen proberen het aanvoerpatroon te sturen. Dat zijn Amalthea, de Bettine Hoeve, De Jong, Heijkoop en Hooidammer.

Van Haaren, oud-secretaris van de Nederlandse Vereniging van Melkgeitenhouders en zelf geitenboer, heeft al deze gegevens inmiddels nauwkeurig uitgeplozen. Hij heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd en kent van elke fabriek wel een paar leveranciers die hem de melkgeldafrekening doorspelen.

Totaal overzicht uitbetalingsprijzen

Een modelberekening voor ’het gemiddelde bedrijf’, dat jaarlijks 360.000 liter melk levert, geeft het volgende resultaat. Van Dijk blijkt de beste verwerker om aan te leveren. Die betaalt het fictieve bedrijf op jaarbasis ruim 125.000 euro melkgeld, oftewel bijna 35 cent per liter. Amalthea komt met een netto-jaaropbrengst van ruim 97.000 euro en 27 cent per liter melk op de zesde plaats.

Echter, zou het bedrijf een ’vierkant’ aanleverpatroon hebben en elke twee weken vijftienduizend liter melk leveren, dan stijgt Amalthea naar de vierde plaats. Amalthea betaalt dan 31,9 cent per liter, wat neerkomt op bijna 115.000 euro aan melkgeldopbrengsten. Er zitten er dus hele grote verschillen tussen de verschillende verwerkers, maar het kan voor een individuele boer heel anders uitwerken, afhankelijk van zijn bedrijfssituatie. (Bron: Agd)

PROGNOSE 2003
Overzicht netto-opbrengsten per melkverwerker. Berekend voor een gemiddeld bedrijf dat 360.000 liter melk levert met 3,99% vet en 3,39% eiwit (landelijk gemiddelde) bij een gemiddeld aanvoerpatroon. Melkprijs is gebaseerd op de uitbetalingsprijzen van januari tot en met maart 2003, inclusief zomer/wintertoeslagen, transportkosten en kwantumtoeslagen
afnemer netto jaar-opbrengst per bedrijf melkgeld in centen/liter
Van Dijk € 125.609 34,9
BGNN € 118.515 32,9
Bettine Hoeve € 117.552 32,7
Hooidammer € 105.263 29,2
De Jong € 101.758 28,3
Amalthea € 97.363 27,0
CBM € 95.864 26,6
Heijkoop € 93.750 26,0
Idem voor een bedrijf met een 'vierkant' aanvoerpatroon, uitgaande van 15.000 liter per tweewekelijkse periode
afnemer netto jaaropbrengst per bedrijf melkgeld in centen/liter
Van Dijk € 125.609 34,9
Bettine Hoeve € 125.592 34,9
BGNN € 118.515 32,9
Amalthea € 114.993 31,9
Hooidammer € 109.673 30,5
De Jong € 107.711 29,9
Heijkoop € 99.130 27,5
CBM € 95.864 26,6

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.