Home

Achtergrond

Eisen aan agrarische bedrijfsvoering in bestemmingsplan

Gemeenten kunnen in een bestemmingsplan eisen stellen aan de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven die zich in een specifiek gebied bevinden. Dit kan door in het bestemmingsplan vast te leggen dat het specifiek gebied de bestemming “landschappelijke en natuurwetenschappelijk waardevol gebied” krijgt.

Een gemeenteraad had gesteld dat het gebied als ecologische zone moest gaan functioneren. Hiertoe had de gemeenteraad het gebied de bestemming “landschappelijke en natuurwetenschappelijk waardevol gebied” gegeven. Binnen deze bestemming is uitsluitend ruimte voor biologische productiemethoden.

Het kwam uiteindelijk tot en rechtszaak omdat de in het gebied aanwezige boeren het niet met het besluit eens waren. De Raad van State stelde de gemeenteraad echter in het gelijk.

De voorschriften omtrent dat aangepast agrarisch gebruik leveren naar het oordeel van de Raad van State geen strijd op met artikel 10, eerste lid, tweede volzin, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Met dit wetsartikel wordt, blijkens de geschiedenis van de totstandkoming ervan, beoogd te voorkomen dat via bestemmingsplannen structuurbeleid wordt gevoerd met betrekking tot agrarische bedrijven.

Meer informatie Uitspraak van de rechter. Artikel 2.6

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.