Home

Achtergrond

EU-discussie over referentie braakregeling

De Europese landbouwministeries discussiëren de komende tijd over informele alternatieve voorstellen voor de referentieperiode van de braakregeling. Het voorstel voor het behoud van het huidige systeem krijgt tot nu toe de meeste steun. De Midterm Review van EU-landbouwcommissaris Franz Fischler spreekt over 2003 als het referentiejaar voor de braak voor de komende tien jaar. Daarnaast liggen er nog twee informele alternatieve voorstellen.

In het eerste voorstel wordt het braakareaal de komende tien jaar gekoppeld aan de referentiejaren 2000, 2001 en 2002. Daardoor ontstaat een betere afspiegeling van de bedrijfssituatie, dan door uit te gaan van één jaar. Het tweede voorstel lijkt op het huidige systeem, waarin de braakverplichting gekoppeld blijft aan het daadwerkelijke graanareaal. Dit behelst alleen de graangewassen en de oliehoudende zaden. De eiwithoudende gewassen en vlas vallen in het voorstel niet meer onder de braakverplichting.

Een meerderheid van de werkgroep kiest voor de tweede optie. Volgende week wordt vergadert over de voorstellen. Inzet is om in juni een besluit te nemen.

LTO-Nederland vreest dat akkerbouwbedrijven alle flexibiliteit verliezen. Akkerbouwers overwegen nu om dit jaar niet te braken om op die manier onder hun referentie uit te komen. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft akkerbouwers opgeroepen geen ad-hoc-wijzigingen aan te brengen in hun bouwplan of in hun aanvraag oppervlakte om geforceerd braakverplichting te voorkomen voor tien jaar. (Bron: Agd)

Lees ook "Bouwplan niet aanpassen"

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.