Home

Achtergrond

Duurzame Energiefonds in Limburg en Noord-Brabant van start

In Limburg en Noord-Brabant is het Duurzame Energie Fonds weer van start gegaan. Projecten die bijdragen een het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen komen hiervoor in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investeringskosten met een maximum van € 100.000,= per project.

De Duurzame Energiefondsen zijn tot stand gebracht om de realisatie van duurzame energieprojecten te stimuleren. In Noord-Brabant is het fonds gevuld met € 1.710.000,= te verdelen over drie tenders. In Limburg is € 900.000,= beschikbaar. Het betreft in beide gevallen een tenderregeling, dat wil zeggen dat bij sluiting van de inschrijvingstermijn de projecten worden vergeleken en er een keuze wordt gemaakt. De inschrijving loopt tot 1 oktober 2003.

Het fonds is er voor iedereen die een project uitvoert die de emissie van broeikasgassen reduceert met behulp van duurzame energie. Bijvoorbeeld projecten met zonne- of windenergie, warmtepompen of warmte/koude opslag. Stapeling van andere subsidies en belastingvoordelen is toegestaan.

Meer informatie Brochure en formulieren fonds Noord-Brabant

Meer informatie Brochure en formulieren fonds Limbrug

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.