Home

Achtergrond

"Bouwplan niet aanpassen"

Akkerbouwers moeten geen ad-hoc-wijzigingen aanbrengen in hun bouwplan of in hun aanvraag oppervlakte om geforceerd braakverplichting te voorkomen voor tien jaar.

Als telers dit wel doen bestaat het risico dat zij de hectaresteunbedragen voor 2003 mis lopen. Dat stelt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Voor telers in regio I en II kan het advies zijn een of maximaal twee hectare in de aanvraag oppervlakte niet te braken, ook als het betekent dat voor een of twee hectare graan in 2003 geen steun kan worden aangevraagd. De NAV roept akkerbouwers op een goede afweging te maken tussen aan de ene kant een maximale aanvraag voor hectaresteun - met als mogelijk gevolg een braakverplichting voor de komende tien jaar - en aan de andere kant een bescheidener aanvraag voor hectaresteun ter vermijding van deze verplichting.

De hervormingsvoorstellen worden nog steeds gewijzigd. Er is dus een kans dat de voorstellen medio juni niet worden aangenomen. Wanneer de plannen dit jaar wel worden ingevoerd, zal met grote zekerheid de vaste braak vervangen worden door roulerende braak, aldus de NAV. Volgens de NAV is verwarring ontstaan onder akkerbouwers over hoe om te gaan met de voorstellen van Europees landbouwcommissaris Franz Fischler en de Europese Commissie bij hun beslissing over hun braaklegging in 2003. Van verschillende kanten wordt vaak andersluidend advies gegeven.

Lees ook Opgave braak 2003 waarschijnlijk bindend

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.