Home

Achtergrond

"Bedrijfsgrond naar privévermogen onbelast bij eerste bedrijfswoning"

Een vennootschap onder firma die een bloembollenbedrijf exploiteert, brengt een stuk ondernemingsgrond over naar het privévermogen van één van de vennoten, om daarop een eerste bedrijfswoning te bouwen. Het geschil is of de meerwaarde van de grond ten opzichte van de boekwaarde belast is. Het Hof oordeelde dat het onbelast is vanwege de noodzaak tot wonen in de nabije omgeving van het bedrijf.

Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de bouw van een eerste agrarische bedrijfswoning geen bestemmingswijziging is als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

Het Hof is van oordeel dat het niet in zijn algemeenheid zo is dat de grond waarop een eerste bedrijfswoning is gebouwd, dienstbaar blijft aan het gebruik ten behoeve van de landbouw in eigenlijke zin, maar dat daarvan onder omstandigheden wel sprake van kan zijn, bijvoorbeeld indien de bedrijfsvoering vereist dat de ondernemer woont in de onmiddellijke nabijheid van zijn landbouwbedrijf.

Belanghebbende geeft aan dat het voor hem noodzakelijk was om in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf te wonen. De inspecteur heeft dit erkend ter zitting van 20 januari 2003. Derhalve doet zich hier de situatie voor dat de bouw van de bedrijfswoning niet leidt tot een bestemmingswijziging van de ondergrond. De overbrenging naar het privévermogen leidt dan niet tot bestemmingswijziging van de grond; de boekwinst is onbelast.

Meer informatie Uitspraak van het Hof met toelichting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.