Home

Achtergrond

Alle informatie over gebiedsgerichtbeleid bij elkaar

Website gebiedsgerichtbeleid is in van start gegaan. Informatie over de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) is te vinden op deze nieuwe website www.gebiedsgerichtbeleid.nl. Op de site staan alle regelingen op rijks en provinciaal niveau en bevat achtergrondinformatie.

De site is een initiatief van de ministeries van VROM, LNV en VenW, de Dienst Landelijk Gebied en het Interprovinciaal Overleg. Op de site zijn onder meer achtergronden en beleidsstukken te vinden. Ook bevat de website informatie over de aangewezen SGB-gebieden per provincie en de provinciale contactpersonen.

Gebiedsgericht beleid is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied. Het gaat om natuur, bos, landschap, landbouw, milieu, openluchtrecreatie, water of cultuurhistorie. De bedoeling van de gebiedsgerichte aanpak is om alle beoogde verbeteringen in één keer aan te pakken.

Meer informatie Website gebiedsgerichtbeleid

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.