Home

Achtergrond

Afkoop jaarlijkse canonbetaling in één keer was niet aftrekbaar

Belanghebbende had sinds 1993 een recht van erfpacht. hij kocht in 1998 bij akte de verplichting tot jaarlijkse canonbetaling in één keer af voor f 16.410. Dit bedrag bracht hij in aftrek op zijn inkomen. De inspecteur had de afkoopsom als aftrekbare kosten geweigerd. De Hoge Raad was dat met hem eens.

Het Hof Den Haag oordeelde in 2002 dat er geen sprake was van een periodieke betaling, die aftrekbaar is, in verband met erfpacht in de zin van artikel 42a, lid 1 (huurwaardeforfait) in samenhang met artikel 35 Wet op de inkomstenbelasting.

Het Hof verwierp de stelling van belanghebbende dat het arrest van de Hoge Raad van 15 juli 1981, nummer 20 406 niet van toepassing was. Het Hof gaf aan dat het enige verschil was dat in die zaak nog f 1 per jaar moest worden betaald en achtte dit geen wezenlijk verschil. Het gelijk was aan de inspecteur. Belanghebbende ging echter in cassatie.

Maar ook in cassatie kreeg hij geen gelijk. De Hoge Raad concludeerde dat het Hof terecht had geoordeeld dat de afkoopsom niet aftrekbaar was. Het maakte niet uit dat belanghebbende bij dezelfde akte ook de eigendom van het perceel verkreeg. Het cassatieberoep van belanghebbende was ongegrond.

Meer informatie Uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.