Home

Achtergrond

Aanscherping varkensbesluit

Staatssecretaris Jan Odink van Landbouw heeft afgelopen week wijzigingen doorgevoerd in het varkensbesluit. Het wordt op enkele punten aangescherpt en de wijzigigen zullen in werking treden op een nader vast te stellen tijdstip.

De wijzigingen hebben alleen betrekking op regels welke noodzakelijk zijn voor een snelle implementatie van de Europese richtlijn. In deze richtlijn zijn de minimumnormen vastgesteld.

De aanscherping van de houderij- en huisvestingsvoorschriften hebben met name betrekking op het beschikbare oppervlak, spleetbreedte en balkbreedte. Daarnaast zijn de eisen ten aanzien van nest- en speelmateriaal en het licht- en geluidsniveau verandert. Tevens is opgenomen dat dieren permanente beschikking over vers water moeten hebben.

De voorschriften gaan niet verder dan de Europese richtlijnen. Wel zijn een aantal voorschriften van de Europese richtlijn weggelaten, omdat de voorschriften van het Varkensbesluit, omdat deze reeds waren doorgevoerd of er verdergaande eisen zijn opgenomen. De wijzigingen zullen worden doorgevoerd als het besluit zal op een nader te bepalen tijdstip in werking treedt.

Meer informatie Wijzigingen varkensbesluit met toelichting

Lees ook Verbod op volledig roostervloer gaat door

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.