Home

Achtergrond

2,5 % meer loon in CAO open teelten

Onderhandelaars van werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de Open teelten (akkerbouw, bollenteelt, boomteelt, buitenbloemen en vollegrondsgroenteteelt). Het akkoord wordt nu voor goedkeuring voorgelegd aan de achterban. De CAO loopt volgens het akkoord van 1 april 2003 tot 1 juli 2004 en voorziet in een totale loonsverhoging van 2,5 procent.

In het akkoord is ook een afspraak opgenomen over hoe om te gaan met een mogelijke stijging van de pensioenlasten. Als het zover komt zullen de hieruit voortvloeiende extra lasten niet eenzijdig op de werkgevers worden afgewenteld. Dit is in een protocol vastgelegd.

Over de lonen is overeengekomen, dat deze per 1 juli a.s. worden verhoogd met 1,5 procent en per 1 januari 2004 met één procent. Op basis van de vorige CAO waren de lonen met ingang van dit jaar al met één procent omhooggegaan. In de vier plantaardige sectoren gaat het in totaal om ruim 55.000 werknemers.

Afgesproken is voorts dat een proefproject kinderopvang van start gaat. De financiering hiervan komt uit bestaande fondsen. De gevolgen van de Wet Poortwachter, de voorgestelde wijzigingen en de mogelijkheden van pensioensparen zullen binnenkort in een redactiecommissie verder worden uitgewerkt.

Een principe-akkoord over de CAO Open teelten leek al eerder in zicht, maar er bleek verschil van mening over een regeling voor extra vrije dagen voor werknemers met jubileumjaren. De onderhandelaars zijn er over eens geworden, dat deze eerder geschrapte regeling nu weer wordt opgenomen en gecombineerd met de al bestaande regeling voor ouderendagen.

Meer informatie Meer informatie over de wijzigingen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.