Home

Achtergrond

Winst melkveehouderij slinkt

Melkveebedrijven realiseerden in 2002 een positief resultaat van 3,73 euro per 100 kilo melk. Dat is een daling van 0,34 euro ten opzichte van het vorige jaar. Dat blijkt uit cijfers van ABAB Accountants.

In 2002 was de melkopbrengst 35,86 euro per 100 kilo melk, een daling van 0,74 euro ten opzichte van 2001. Dit is inclusief de nabetalingen. De opbrengst van kalveren en koeien in 2002 bedraagt 151 euro per kalf en 354 euro per verkochte koe. Daardoor is de omzet en aanwas per 100 kilo melk gestegen met 0,62 euro tot 2,84 euro in 2002.

De kritieke opbrengstprijs bedraagt 31,86 euro per 100 kilo melk. De werkelijke opbrengstprijs is 35,86 euro. Zodoende houdt een melkveehouder 4 euro per 100 kilo melk aan marge over. Door de hogere omzet en aanwas is de kritieke opbrengstprijs licht gedaald.De aflossingsverplichting per 100 kilo melk is nagenoeg gelijk gebleven. Het benodigde bedrag voor privé is licht gestegen tot 4,20 per kilo melk.

De voerkosten bedragen 6,27 euro per 100 kilo melk. Dat is een daling van 0,22 euro, veroorzaakt door zowel lagere kosten voor krachtvoer als ruwvoer. De overige directe kosten zijn echter gestegen met 0,19 euro tot een bedrag van 7,08 euro per 100 kilo melk.

Door hogere kosten voor afschrijving melkquotum, vaste activa en overige, zijn de bedrijfskosten gestegen met 0,41 euro per 100 kilo gestegen. De financieringskosten zijn volgens ABAB licht gedaald met 0,10 euro per 100 kilo melk. De bedrijfs- en financieringskoten bedragen in 2002 samen 22,96 euro per 100 kilo melk. Afgezet tegen het saldo geeft dit een bedrijfsresultaat van 3,73 euro. Bij 590.000 kilo quotum is dit een bedrag van 21.000 euro op bedrijfsniveau.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.