Home

Achtergrond

Waardering van groei varkens in rentabiliteitsindex bijna gehalveerd

Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft nieuwe waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de varkenshouderij berekend. Meest opvallend is dat de waarde van 1 gram groei in de rentabiliteitsindex is gedaald van €0,102 naar €0,067 euro. De waarde van 1 procent uitval is verlaagd van €2,22 naar €2,02 euro. De waarderingsnormen in het productiegetal zijn een fractie verhoogd.

Beide indexen geven een varkenshouder een beeld van het financieel voor- of nadeel bij verbetering of verslechtering van de technische resultaten. De rentabiliteitsindex slaat terug op het afgesloten boekjaar, waarbij de behaalde resultaten worden vergeleken met de gemiddelde TEA-cijfers. De som van de waarderingsberekeningen voor groei, uitvalspercentage, voerkosten en vleespercentage is de rentabiliteitsindex.

Het productiegetal is een schatting van het te verwachten rendement van een verandering op het saldo per afgeleverd varken in de lopende periode. De berekening wordt gemaakt voor de kengetallen groei, EW-conversie, uitvalspercentage en vleespercentage. De som is het productiegetal.

Meer informatie varkens

Of registreer je om te kunnen reageren.