Home

Achtergrond 236 x bekeken

Vogelpest: hoe om te gaan met overtreden van vergunningen?

Naar aanleiding van de MKZ-crisis in 2001 is in opdracht van het ministerie van VROM een handreiking geschreven hoe om te gaan met de milieuhygiënische en -juridische problemen. Deze informatie is voor ondernemers, adviseurs en gemeenten bruikbaar in de huidige vogelpestcrisis.

Bepaalde maatregelen die worden genomen bij uitbraak van besmettelijke ziekte leiden tot opslag- en verwerkingsproblemen. Daardoor kan het voorkomen dat het aantal dieren en de locaties van huisvesting niet meer corresponderen met de milieuvergunning en het bestemmingsplan.

De opgestelde handleiding is bruikbaar bij het afwegen van alternatieven in noodsituaties. Ook bevat het achtergrondinformatie en voorbeeldformulieren die het bevoegd gezag (in principe de gemeente) kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de gemaakte keuzes. Het document heeft echter geen juridische status.

Meer informatie Rapport 'noodsituatie bij agrarische bedrijven'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.