Home

Achtergrond

Verbod op nertsen vervalt

Staatssecretaris Odink heeft het wetsvoorstel voor het verbod op de pelsdierhouderij ingetrokken. Daarvoor moeten de houders wel voldoen aan de eisen uit het plan van aanpak dat door de sector zelf is opgesteld.

Om toch een verbetering van het welzijn van de nertsen te krijgen is Odink met de verschillende organisaties in overleg getreden over het uitvoeren van het plan van aanpak dat in het verleden door de sector zelf is opgesteld. In dit plan van aanpak worden de welzijnseisen weergegeven waar de nertsenhouders in de toekomst aan moeten voldoen.

Nertsen moeten medio 2005 allemaal gehuisvest zijn in kooien die voldoen aan de minimale afmetingen van lengte 85 cm, breedte 30 cm en hoogte 45 cm. In deze kooien met de minimale oppervlakte van 2550 cm2 (oppervlaktenorm) mogen 1 of 2 dieren gehouden worden. Indien meer nertsen - dit zijn altijd broers en/of zussen - in een groep gehouden worden, moet per dier extra 850 cm2 beschikbaar zijn.

Voor die dieren geldt ook dat zij niet voor 11 weken gespeend mogen worden en vanaf 5 tot 6 weken volgens de oppervlaktenorm gehouden moeten worden. Dit betekent automatisch dat meerdere kooien aan elkaar gekoppeld moeten worden wil men tot 11 weken het hele nest volgens de regels bijeen houden. Bij nieuwbouw of vervanging moet de pelsdierenhouder kooien bouwen met bovengenoemde minimale afmetingen. (Erik Zandbelt)

Meer informatie Brief van Odink

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.