Home

Achtergrond

Tegenprestatie leveren bij uitbreiding Limburgs bedrijf

Limburgse boeren die willen uitbreiden of zich nieuw willen vestigen, moeten aantonen dat het bedrijf een bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving. Dat is de kern van het door Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde ontwerp ‘Bouwkavel op Maat plus’ oftewel BOM+. Een ondernemer moet zijn uitbreiding dus verdienen. De toevoeging van de integrale kwaliteitstoets is de wijziging ten opzichte van de oude regeling Bouwkavel op Maat. BOM+ wordt opgenomen in de bestemmingsplanvoorschriften.

Wanneer een boer nieuw wil bouwen of zijn bestaande bedrijf wil uitbreiden worden de plannen voorgelegd aan de gemeente. Een basispakket van maatregelen gericht op het verbeteren van de omgeving is standaard en verplicht voor alle bedrijven in alle situaties. Past het initiatief in het bestaande bestemmingsplan, dan verleent de gemeente de vergunning.

Als voor het plan van de ondernemer een wijziging van het bestemmingsplan nodig is moet de ondernemer een bedrijfsontwikkelplan opstellen. Hierin geeft hij aan wat de plannen zijn, welke effecten de uitvoering daarvan heeft op de omgeving en welke tegenprestatie hij wil leveren.

De tegenprestatie staat in verhouding tot de ingreep. In deze situatie heeft de ondernemer met de BOM+ regeling keuzemogelijkheden voor het bepalen van zijn tegenprestatie. De ondernemer is vrij om met een aanbod te komen. In overleg tussen de ondernemer en de gemeente wordt de haalbaarheid getoetst en in een aantal situaties wordt dit voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie, die nog door GS moet worden benoemd. De provincie neemt vervolgens een besluit over de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging.

Om de regeling toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken is door de provincie Limburg gekozen voor een terughoudende opstelling voor wat betreft de invulling van de tegenprestatie. Voor de praktische uitvoering van de regeling stelt de provincie een zogenaamde 'vraagbaakfunctionaris' aan voor de komende drie jaar. Deze functionaris heeft als taak de startproblemen tot een minimum te beperken.

Voor de sector komt een voorbeeldboek beschikbaar. In dit boek wordt geïllustreerd hoe de BOM+ regeling in de praktijk werkt aan de hand van realistische situaties. Bovendien zal de Provincie in diverse voorlichtingsbijeenkomsten de regeling toelichten. De verwachting is dat de regeling in de zomer van 2003 definitief van kracht wordt.

Meer informatie Besluitenlijst GS Limburg

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.