Home

Achtergrond

Subsidieregeling voor projecten Duurzame Energie open

De subsidieregeling Duurzame Energie 2003 is tot 12 december 2003 geopend. De regeling richt zich op projecten waarin de toename van het toepassen van duurzame energie centraal staat. Het totale budget is 16 miljoen euro, 5 miljoen minder dan vorig jaar.

De regeling is opgeknipt in twee onderdelen. Voor onderzoeks- en ontwikkelprojecten, praktijkexperimenten, demonstratie- en marktintroductieprojecten zijn er twee subsidierondes. De eerste ronde sluit op 28 augustus 2003, de tweede op 11 december van dit jaar. Het subsidiepercentage varieert van 25 tot 60 procent. De beste projecten ontvangen subsidie totdat het beschikbare budget is uitgeput.

Ook voor haalbaarheidsprojecten en kennisoverdracht is geld vrijgemaakt. Hier vallen ook duurzame energiescans voor gemeenten, bedrijven en bedrijventerreinen onder. De aanvraag hiervoor kan tot 23 oktober 2003 worden ingestuurd. Novem behandelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.

In de tweede subsidieronde van 2002 heeft Novem subsidie toegekend aan 54projecten op het gebied van duurzame energie. In totaal wordt er met deze projecten 37 miljoen geïnvesteerd in duurzame energie. De gehonoreerde projecten betreffen met name onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op hetgebied van zonne-energie, energie uit afval en thermische energieopslag.

Meer informatie Subsidieregeling Duurzame Energie

Lees ook Subsidieregeling Duurzame Energie binnenkort open

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.