Home

Achtergrond

Structuurplan voor Zuidplaspolder

De partijen die samenwerken in de stuurgroep Driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda gaan een structuurplan maken voor de Zuidplaspolder. Het plan, dat richting moet geven aan de verstedelijking in het gebied, moet binnen een jaar klaar zijn.

De Zuidplaspolder is één van de 10 locaties die zijn aangewezen voor projectvestiging van glastuinbouwbedrijven. Het gebied zal ruimte bieden aan 200 hectare netto glas. Deze polder maakt deel uit van de driehoek tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda, wat tussen 2010 en 2030 sterk zal verstedelijken. Naast glastuinbouw moet er ruimte komen voor groen en water, verkeer en vervoer, bedrijven en wonen. Zo is 150 tot 350 hectare bedrijventerrein gepland en 15.000 en 30.000 woningen.

In de stuurgroep zitten de provincie Zuid-Holland, vijf gemeenten, het waterschap Schieland, regio’s en belangenorganisaties. Volgens de provincie is het de bedoeling dat grootschalige, recreatieve functies van het gebied worden versterkt. Verder moet verrommeling worden tegengegaan en wordt gestreefd naar meervoudig gebruik van de ruimte. De uitwerking van het plan zal ook effect hebben op de omliggende stedelijke gebieden.

Het plan moet begin 2004 klaar zijn voor bestuurlijke besluitvorming. Het opstellen van de structuurvisie is niet alleen zaak van de direct betrokken besturen. Ook inwoners, ondernemers en gebruikers van het gebied krijgen een rol in het proces.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.