Home

Achtergrond

‘Ruimte voor Pacht’ laat op zich wachten

Een nieuwe pachtwet zit al enkele jaren in de pijplijn. Hoe staat het nu met de ontwikkeling ervan? Universiteit Wageningen onderzoekt momenteel een evenwichtig pachtprijsbeheersingssysteem. Daarna is het wachten op daden van het nieuwe kabinet.

In januari 2000 heeft de commissie Leemhuis het rapport ‘Ruimte voor Pacht’ gepubliceerd en uitgebracht aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In september 2001 heeft het toenmalige paarse kabinet het zogenaamde kabinetsstandpunt over dit rapport uitgebracht.

Het rapport van de commissie stelt een wettelijke pachtregeling voor die veel vrijheid geeft aan pachter en verpachter. De commissie gaat daarbij uit van de gelijkwaardigheid van deze partijen. Het kabinet is het in grote lijnen eens met het rapport, maar vindt dat de pachter die afhankelijk is van de pacht voor zijn bedrijfsvoering, onvoldoende wordt beschermd als de voorstellen van de commissie Leemhuis zonder meer worden doorgevoerd.

Het kabinet introduceert de term ‘bedrijfspacht’, die deze afhankelijke pachters moet beschermen. Het gaat dan om pachters die 1 of meer bedrijfsgebouwen pachten of die 25% of meer van de bedrijfsoppervlakte pachten. De pacht van los land kan volgens het kabinet volledig worden vrijgegeven. Het kabinet stelt een overgangsperiode voor van 12 jaar. Na afloop van deze termijn vallen bestaande overeenkomsten onder de regeling van de bedrijfspacht of onder de (vrijgelaten) regeling van de pacht van los land.

Na het uitbrengen van het kabinetsstandpunt heeft de Tweede Kamer zowel over het rapport van de commissie Leemhuis als over het kabinetsstandpunt gedebatteerd op 19 december 2001. Uit dit debat is de behoefte naar voren gekomen dat er onderzoek moest worden gedaan naar een evenwichtig prijsbeheersingssysteem. Dat wil zeggen een systeem dat op een evenwichtige manier tot een bepaalde pachtprijs komt voor de hierboven genoemde bedrijfspacht.

Momenteel vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats naar zo’n systeem door de Universiteit van Wageningen. Uit betrouwbare bron is vernomen dat het nog wel een paar maanden zal duren voordat het onderzoek is afgerond. Of er daarna ook snel nieuwe pachtwetgeving is, is onder meer afhankelijk van de vorming van een nieuw kabinet. Daarna blijft natuurlijk de vraag of dat nieuwe kabinet de hervorming en liberalisering van de pacht veel prioriteit zal geven. (G. Krale)

Meer informatie Rapport 'Ruimte voor Pacht'

Meer informatie Kabinetsstandpunt

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.