Home

Achtergrond

Provincie Groningen steunt investeringen kleine ondernemers

De provincie Groningen trekt bij elkaar circa 320.000 euro uit voor het project STIPO (Stimuleringsproject voor Innovatie in Plattelands Ondernemingen). Dit gebeurt in het kader van Leader+, om daarmee creatieve, kleinschalige ondernemers bij het ontwikkelen van initiatieven financieel te ondersteunen. De looptijd van het project STIPO is van januari 2003 tot en met 31 maart 2006.

In het kader van Leader+, SGB en andere ondersteuningsprogramma’s krijgt het steunen van economische ontwikkelingen in plattelandsgebieden aandacht. In algemene zin betreft dit stimuleringsmaatregelen in de vorm van: versterking van het kleinschalige bedrijfsleven in de vorm van managementondersteuning en netwerkactiviteiten, stimuleren van nieuwe kleinschalige bedrijvigheid, versterken van bijdragen voor kleinschalige investeringen, stimulering verbreding landbouw en kwaliteitsbevordering van diensten en producten.

De provinciale bijdrage aan Leader Oldampt-Westerwolde bedraagt 105.561 euro. Voor Leader Hoogeland wordt 115.185 euro vrijgemaakt en voor Leader Lauwersland een bedrag van 100.000 euro.

Meer informatie STIPO-regeling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.