Home

Achtergrond 171 x bekeken

Ongeveer 1000 reacties inspraak gebieden voor Habitatrichtlijn

Van de inspraak voor het aanmelden van de habitiatrichtlijngebieden hebben circa 1000 mensen gebruik gemaakt. Een deel van de reacties heeft betrekking op onder andere voorstellen voor nieuwe gebieden, samenhang met andere gebieden en begrenzingen. Het andere deel betreft reacties die vooral vragen om meer duidelijkheid voor wat betreft de rechtsgevolgen.

Vanuit de agrarische sector is vaak gevraagd om percelen met een bestaand agrarisch gebruik buiten de begrenzing te houden. Ook stelt deze sector dat de begrenzing van de gebieden zich zou moeten beperken tot het actuele voorkomen van habitattypen en/of soorten waarvoor het gebied wordt aangemeld.

Alle reacties zijn in overleg met onderzoeksinstituut Alterra getoetst en langs de meetlat van Europese selectie- en begrenzingmethodiek gelegd. Dit heeft ertoe geleid dat voor ongeveer 60 procent van de gebieden (vooral kleine) grenscorrecties moeten worden aangebracht. Bovendien wordt voor een aantal soorten overwogen om nieuwe gebieden toe te voegen aan de lijst.

Op 24 april wordt in de kamer gesproken over de Habitatrichtlijn. De uitkomsten hiervan wil de minister betrekken bij de definitieve vaststelling van de gebieden.

Meer informatie Brief van Veerman aan Tweede Kamer

Meer informatie Website Natura 2000 over Habitatrichtlijn

Lees ook Ontwerplijst gebieden Habitatrichtlijn gereed

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.