Home

Achtergrond

Odink: voor 2005 geen strengere mestnormen

De komende 1,5 tot 2,5 jaar hoeven Nederlandse boeren geen strengere mestregels te verwachten. Zelfs al zou Brussel die eisen, dan kunnen deze niet voor 2005 ingaan. Dat meldt staatssecretaris Odink van LNV aan de Tweede Kamer.

In het najaar wordt een uitspraak van het Europese Hof van Justitie verwacht over het Nederlandse mestbeleid in de voorbije jaren. Pas na die uitspraak kan een definitieve stemming plaatsvinden over het Nederlandse derogatievoorstel in het Europese Nitraatcomité. Op basis daarvan zal Nederland de wetgeving aanpassen. Volgens Odink betekent dit dat op zijn vroegst in 2005, en voor ingrijpende aanpassingen mogelijk pas in 2006, gewijzigde regelgeving van kracht wordt.

Omdat er voorlopig nog geen duidelijkheid komt over derogatie en de uitkomsten van de vorig jaar gevoerde evaluatie van de Meststoffenwet niet ongunstig waren, stelt Odink voor om in te stemmen met de mestnormen zoals het kabinet die heeft voorgesteld. Deze normen zijn soepeler dan nu in de wet is opgenomen, maar minder soepel dan een meerderheid in de Tweede Kamer en de agrarische sector willen.

Het Kabinet wil de stikstofverliesnorm voor droog gras- en bouwland dit jaar vaststellen op respectievelijk 160 en 80 kilo. Voor de overige gronden is dat 180 op grasland en 100 kilo op bouwland. De fosfaatverliesnorm moet dit jaar 20 kilo zijn op grasland en 25 kilo op bouwland. Volgend jaar moeten de stikstofnormen op droog gras- en bouwland 140 en 60 kilo bedragen en 180 en 100 kilo op niet-droog gras- en bouwland.

Odink wijst verder invoering van een volledig forfaitair Minasssysteem af. De staatssecretaris wil het wegen en bemonsteren handhaven en wil geen oude voorraden mest meenemen in de Minasaangifte.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.