Home

Achtergrond 149 x bekeken

Ministerie wil verschillende natuur- en milieuwetgevingen stroomlijnen

Het ministerie van LNV onderzoekt mogelijkheden om de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en Natuurbeschermingswet (Nb-wet) op elkaar af stemmen. Dat schrijft minister Veerman in een brief aan de Tweede Kamer. Hij verwacht deze zomer een concreet voorstel te kunnen voorleggen.

Op basis van een aantal randvoorwaarden is een denklijn ontwikkeld, om daarmee bestaande regelgeving beter af te stemmen binnen één geïntegreerd kader. De zonering, een verlengstuk van de Reconstructiewet en de Wav, staat daarbij centraal.

Naar aanleiding van de motie Schreijer-Pierik bekijkt het ministerie in hoeverre de werkingssfeer van de Wav is te beperken. De vraag is of de Wav is toe te passen voor verzuringsgevoelige natuurdoeltypen en de mogelijke varianten daarbinnen, in plaats van voor verzuringsgevoelige gronden. Minder bedrijven zouden daardoor de gevolgen van de Wav ondervinden.

Meer informatie Brief van de minister

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.