Home

Achtergrond

Loten voor deelname aan subsidieregeling mag

De toepassing van een lotingsprocedure door een notaris is voldoende objectief om een subsidie toe te kennen of af te wijzen. Dat stelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van een landbouwer die daardoor niet in aanmerking kwam voor een subsidieregeling.

De agrarisch ondernemer heeft op de dag van opening van de indieningstermijn een aanvraag ingediend voor de Regeling Stimulering Biologische Productiemethode. In totaal worden 102 aanvragen ingediend, waardoor de aanvragen het beschikbare budget ruimschoots overschrijdt. Daarom wordt een lotingsprocedure uitgevoerd door een notaris in Dordrecht, zoals ook in de regeling staat beschreven.

Na verhoging van het budget en het vervallen van enkele aanvragen zijn in totaal 57 aanvragen behandeld. De overige 45 aanvragen zijn afgewezen. De aanvraag van de ondernemer heeft volgnummer 58 van de notariële lijst, en is op die grond afgewezen. Hij meent dat door deze procedure de regeling oneigenlijk gebruikt wordt, en dat degenen voor wie de regeling bedoeld is daardoor niet in aanmerking komen voor subsidie. Het ministerie van LNV wijst dit bezwaar echter af. Ook het verzoek van de ondernemer om inzage te krijgen in andere dossiers wordt afgewezen.

De agrariër gaat in beroep en stelt onder andere dat de keuze voor het lotingsysteem onvoldoende gemotiveerd is. Nu het budget onvoldoende is had het ministerie het subsidiebedrag volgens hem alle aanvragen naar evenredigheid moeten korten. Verder is het voor hem niet duidelijk of de lotingsprocedure objectief is gebeurd.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is het niet met deze bezwaren eens. Volgens het College zijn de keuze voor het lotingsysteem en het budget niet in strijd met hogere regels en ook niet onredelijk. De toepassing van de lotingsprocedure door een notaris is, ook al heeft deze geen proces-verbaal opgemaakt, voldoende objectief. Voor de stelling van de ondernemer dat aanvragen van anderen ten onrechte zijn toegekend is geen enkele aanwijzing gegeven. Het beroep is derhalve ongegrond.

Meer informatie Uitspraak College

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.