Home

Achtergrond

Langere omschakelingstermijn voor biologische varkenshouders

Het ministerie van LNV heeft de Investeringsregeling Biologische Varkenshouderij (IBV) gewijzigd. In individuele gevallen kan een ondernemer eenmalige een verlenging krijgen maximaal 12 maanden, bovenop de 18 maanden die de regeling voorschrijft.

Om voor de verlenging in aanmerking te komen moeten de marktomstandigheden dusdanig zijn gewijzigd dat uitvoering van het project aantoonbaar negatieve gevolgen heeft voor de marktontwikkeling van biologisch varkensvlees. De termijn waarvoor het investeringsproject moet zijn uitgevoerd is dus maximaal 30 maanden.

Als een ondernemer kiest voor verlenging van de termijn, moet hij wel rekening houden met de afgesloten afnamecontracten. Afhankelijk van de termijn van de subsidie en de afgesloten contracten kan het dus nodig zijn contracten te verlengen of nieuwe af te sluiten.

Het ministerie heeft tot de aanpassing besloten omdat de markt voor biologisch vlees minder hard groeit dan was voorzien. Goedkeuring door Brussel van deze regeling is niet nodig omdat de EU de investeringsregeling in 2002 al heeft goedgekeurd.

De investeringsregeling wordt in 2003 waarschijnlijk opnieuw opengesteld. De aanvraagperiode is echter nog niet bekend.

Meer informatie Gepubliceerde wijziging in Staatscourant

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.