Home

Achtergrond

Inspraak en advies tweede deel SGR2

Op 31 maart heeft minister Veerman van LNV deel twee van het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit deel bevat de resultaten van bestuurlijk overleg, advies en inspraak.

Van 24 januari tot en met 19 april 2002 heeft iedereen kunnen reageren op het SGR2. Er zijn bijna 600 reacties ontvangen, waarvan circa 400 over mogelijke rechtsgevolgen. De overige inhoudelijke reacties zijn vooral afkomstig van overheden en belangenorganisaties.

In de Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid is aangekondigd dat de planologische kernbeslissing, deel 3 van het SGR2, niet afzonderlijk zal worden uitgebracht, maar wordt geïntegreerd met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is volgens Veerman aan het nieuwe kabinet om de inspraakreacties, adviezen en bestuurlijke overleg te betrekken bij het kabinetsstandpunt inzake ruimtelijk beleid.

Meer informatie Brief van de minister

Meer informatie Alles over SGR2

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.