Home

Achtergrond

Fiscus schiet pluimveesector te hulp

In verband met de vogelpest is de staatssecretaris van Financiën de pluimveesector te hulp geschoten met een aantal fiscale maatregelen. De maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld voor gedupeerde pluimveehouders. Ook pluimveeslachterijen kunnen op enkele faciliteiten een beroep doen.

Het gaat dan om besmette bedrijven, maar ook om door een vervoersverbod getroffen bedrijven. Verder bestaan er maatregelen voor bedrijven die door de vogelpest te maken hebben met een terugval in de bedrijfsvoering. Inhoudelijk lijken de nieuwe maatregelen veel op hetgeen eerder werd toegestaan bij agrarische rampspoed.

Aan pluimveehouders die ten gevolge van de vogelpest niet in staat zijn tijdig hun fiscale aangiften te doen, wordt daarvoor uitstel verleend. Op verzoek wordt uitstel voor het doen van aangifte inkomsten of vennootschapsbelasting verleend tot 31 augustus 2003. Ook daarna kan nog op verzoek uitstel worden verleend. Ook voor de aangifte en betaling van aangiften omzetbelasting, loonbelasting en premie volksverzekeringen kan uitstel worden verleend tot 31 augustus 2003. Is het op 31 augustus 2003 nog steeds niet mogelijk om aangifte te doen, dan kan men voorlopig volstaan met een aangifte (en betaling) naar geschatte bedragen. Ook aan bedrijven die aannemelijk maken dat zij door de vogelpest schade hebben geleden en daardoor problemen hebben om tijdig aangifte te doen, kan uitstel worden verleend.

Getroffen bedrijven krijgen voorlopig niet de belastingdeurwaarder op de stoep. Belangrijker is het echter dat aan getroffen bedrijven op verzoek uitstel van betaling voor belastingschulden wordt verleend. Dat uitstel krijgt men omdat verwacht kan worden dat er over het belastingjaar 2003 verlies wordt geleden. Zo’n verlies is immers fiscaal verrekenbaar. Andere voorwaarden voor uitstel van betaling –die anders wel gesteld worden- zijn nu niet van toepassing.

Uitstel van betaling voor belastingschulden is mooi, maar levert niet direct brood op de plank. Dat krijgt men wel doordat het mogelijk is om een voorlopige teruggaaf IB of Vpb te krijgen. Hiermee wordt dan vooruitgelopen op een definitief verlies over 2003. Er kan een voorlopige teruggaaf worden verleend tot 80% van het vermoedelijke verlies. Verder is teruggave mogelijk van de eerder betaalde belasting op zware motorrijtuigen. Deze teruggave wordt verleend aan houders van motorrijtuigen met eurovignet, die zijn ingericht voor het vervoer van levend pluimvee en die in verband met het vervoersverbod geen gebruik mogen maken van de weg.

Het besluit (van 12 maart 2003, nr. DGB2003/1268M) bevat verder een overzicht van fiscale aspecten die voor betrokkenen van belang kunnen zijn. Het gaat hierbij niet om begunstigend beleid. Zo zullen uitkeringen (bijvoorbeeld van de verzekering) tot de winst worden gerekend. Deze uitkeringen zijn dus belast. Soms kan de uitkering echter in een herinvesteringsreserve worden ondergebracht. Het zal dan wel moeten gaan om uitkeringen voor bedrijfsmiddelen. Uitkeringen voor voorraden (denk aan voorraden pluimvee) zullen in ieder geval tot de winst gerekend moeten worden. Soms kan een beroep op de ruilarresten dan uitkomst brengen. Ook de omzetbelasting (BTW) kan in dit verband nog een rol spelen. Aan getroffen ondernemers kan een tegemoetkoming in de schade worden betaald uit het Diergezondheidsfonds. Over deze vergoedingen is geen BTW verschuldigd. (Sylvester Schenk)

Meer informatie Besluit van ministerie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.