Home

Achtergrond

Zeeland: voorkeur voor blauw en groen

De Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO) heeft zich in grote meerderheid uitgesproken voor ontwikkeling van Zeeland als groen-blauwe oase. Behoud en versterking van rust en ruimte, en daarmee van natuur en landschap, moeten op de eerste plaats komen.

Dit betekent echter niet dat nieuwe economische activiteiten per definitie worden geblokkeerd. Per regio moet worden aangegeven welke economische ontwikkeling mogelijk is, passend binnen de uitgangspunten.
De PCO, het belangrijkste adviesorgaan van de provincie op het gebied van ruimte, milieu en water, vindt dat er een duidelijke en principiële keuze moet worden gemaakt voor het toekomstig provinciale beleid. Een minderheid van de commissie pleit voor een tweesporenbeleid, waardoor de werkgelegenheid in stand kan worden gehouden.

Verder zou het Streekplan Zeeland plaats moeten maken voor een provinciaal Omgevingsplan. Naast regels voor gebruik van de ruimte dient daar nadrukkelijk het beleid voor ruimte, milieu, water en verkeer in zijn opgenomen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.