Home

Achtergrond

Subsidieplafond stimuleringsregeling glastuinbouwgebieden verhoogd

Het ministerie van LNV heeft het subsidieplafond van de Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden verhoogd van 20 miljoen naar 26 miljoen euro. De verhoging gaat in met terugwerkende kracht vanaf 12-06-2002.

Alleen locaties die voortkomen uit het ‘Bestuurlijke afsprakenkader herstructurering glastuinbouw’ komen voor subsidie in aanmerking. Locaties konden worden ingediend van 1 juni 2002 tot 1 oktober 2002. Door de wijziging kan een project dat anders af zou vallen alsnog subsidie krijgen.

Meer informatie Stimuleringsregeling

Meer informatie Wijziging subsidieplafond

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.