Home

Achtergrond

Subsidie voor energiebesparende ideeën

Voor bedrijven en instellingen met innovatie ideeën voor energiebesparing stelt de overheid dit jaar bijna 21 miljoen euro beschikbaar. Subsidie kan worden aangevraagd bij het Programma energiebesparing door innovatie. Ideeën zijn sinds 5 februari 2003 welkom. Waarschijnlijk is dit het laatste jaar dat het programma bestaat.

Het budget is verdeeld over twee tenders van elk 10 miljoen euro. Daarnaast is 0,9 miljoen euro beschikbaar voor doorlopende subsidieaanvragen. De eerste tender loopt van 5 februari tot en met 18 april 2003. De tweede tender loopt van 22 april tot en met 19 september 2003. Aanvragen die doorlopend worden beoordeeld kunnen tot 31 oktober 2003 worden ingediend.

Bedrijven kunnen energie besparen door onder andere verbeteren van het rendement van apparatuur, processen beter op elkaar afstemmen, gebruik van informatietechnologie en hergebruik van afvalwarmte.
Ondernemers die willen nagaan of hun projectidee past binnen het programma, kunnen een projecttoets invullen en deze met een projectadviseur van Senter bespreken.

Meer informatie Website Senter

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.