Home

Achtergrond 205 x bekeken

Rechtbank blokkeert alle ruilverkavelingen

Door een uitspraak van de rechtbank Groningen wordt de voortgang van alle ruilverkavelingen in Nederland vertraagd. De besluiten van de secretaris van de Centrale Landinrichtingscommissie (CLIC) zijn onbevoegd genomen, aldus de rechtbank. Deze secretaris neemt de beslissingen in het kader van de ruilverkaveling Nederland, zodat dit bevoegdheidsgebrek eerst moet worden opgelost.

Een veehouder in Groningen maakte bezwaar tegen het plan van toedeling voor de ruilverkaveling Sauwert. Hij was het niet eens met de nieuwe ontsluiting voor zijn percelen, terwijl de grond die hij kreeg toegedeeld volgens hem minder was dan zijn inbreng. Na bezwaar en behandeling door de rechter-commissaris bleven de bezwaren bestaan. Voor de rechtbank wierp hij daarnaast nog als bezwaar op dat de vereiste besluiten van de secretaris CLIC onbevoegd waren genomen. De (landelijke) CLIC heeft op grond van de Landinrichtingswet (LIW) in het kader van een ruilverkaveling bevoegdheden gekregen. Daarmee gaat het CLIC boven de (plaatselijke) landinrichtingscommissie. De CLIC heeft in het verleden haar bevoegdheden overgedragen (gemandateerd) aan de secretaris CLIC.

Bij de ruilverkaveling Sauwert had de secretaris CLIC eind 1997 de richtlijnen van het plan van toedeling opgesteld. Daarnaast had deze in 2000 zijn instemming gegeven aan het plan van toedeling. Op grond van een wetswijziging kan sinds 1 januari 1998 de overdracht van bevoegdheden, zoals van de CLIC naar de secretaris, in een bepaald aantal gevallen niet plaatsvinden. Het besluit tot vaststelling van de richtlijnen mag alleen geschieden indien dat in de Landinrichtingswet is bepaald. Dat was niet het geval zodat dit besluit onderuit ging. Het andere besluit had betrekking op de instemming van de ruilverkaveling. Volgens de rechtbank is de overdracht op grond van de wet uitgesloten.

Inmiddels heeft een aantal andere rechtbanken op grond van deze uitspraak van de rechtbank Groningen bepaald dat de behandeling van alle ruilverkavelingszaken wordt uitgesteld, totdat het gebrek van overdracht van bevoegdheden is geheeld. Het wordt problematisch voor de CLIC om alle gebreken te helen, omdat dan alle vaststellingen van richtlijnen met terugwerkende kracht zouden moeten geschieden. Dit zou kunnen betekenen dat alle ruilverkavelingen over moeten.

Meer informatie Uitspraak rechtbank Groningen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.