Home

Achtergrond

Premie lijfrente aftrekbaar bij uitkering na 70-jarige leeftijd

Staatssecretaris Van Eijck heeft een besluit goedgekeurd waardoor lijfrentepremies voor ondernemers toch aftrekbaar zijn als de uitkeringen pas ingaan na bereik van de 70-jarige leeftijd. Het besluit treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2001 in werking.

Eén van de eisen die worden gesteld aan de fiscale aftrekbaarheid van betaalde lijfrentepremies is dat de uitkering uiterlijk in moet gaan op 70-jarige leeftijd. Deze leeftijdsgrens is ook van toepassing op lijfrenten die worden bedongen bij omzetting van een oudedagsreserve en omzetting van de stakingswinst. Ondernemers worden daarom om fiscale redenen gedwongen hun bedrijf te staken in het jaar dat ze 70 jaar worden. Met het nieuwe besluit vervalt in de dergelijke situaties de leeftijdsgrens.

Het nieuwe besluit vervangt een eerder besluit uit februari 2002 dat de voorwaarde had dat de termijnen van de lijfrente dadelijk ingaan. Het nieuwe besluit omvat onder andere aanvullende bepalingen over de inwerkingtreding. Verder is geregeld dat premies die voor 1 juli 2003 zijn betaald alsnog met terugwerkende kracht naar 2001 kunnen worden teruggewenteld.

Meer informatie Origineel document

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.