Home

Achtergrond 213 x bekeken

Ontwerplijst gebieden Habitatrichtlijn gereed

Minister Veerman heeft in februari de ontwerplijst gepresenteerd met gebieden die in aanmerking komen als Habitatgebied te worden aangemerkt. Alle betrokkenen kunnen van 19 februari tot en met 18 maart 2003 op deze ontwerplijst reageren. Dit kan leiden tot bijstelling van de gebiedenlijst en de begrenzing van de gebieden.

De Habitatrichtlijn is een Europese maatregel om te komen tot een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden mogen economische activiteiten plaatsvinden. Bij uitbreiding of veranderen van de activiteiten moet echter worden getoetst of er significante gevolgen zijn voor de gebieden.

Reacties op de ontwerplijst kunnen betrekking hebben op de volgende zaken: de ontwerplijst met gebieden en de ecologische onderbouwing, het wel of niet voorkomen van de habitattypen en soorten in de geselecteerde gebieden en de begrenzing van de gebieden.

De ontvangen reacties worden verwerkt en beantwoord in een Nota van antwoord. In maart en april 2003 bereidt het kabinet het besluit voor de officiële aanmelding in Brussel voor.

Meer informatie Website Natura2000

Meer informatie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.