Home

Achtergrond

Ondernemer mag aantonen dat grond als akkerland is gebruikt

Laser moet een ondernemer in staat stellen te bewijzen dat grond voor 1992 als akkerland in gebruik is geweest. Dat oordeelde het College van Beroep van het Bedrijfsleven. De ondernemer had op basis van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen premie aangevraagd voor maïsteelt. Volgens Laser was er echter sprake van grasland.

De aanvraag werd door Laser afgewezen omdat van één van de percelen van ruim 10 hectare slechts 0,8 hectare aan de eisen voldoet. De ondernemer dient een bezwaar in tegen dit besluit. Bij de hoorzitting wordt door een onafhankelijke deskundige aangegeven dat uit satellietfoto’s uit 1987 blijkt er geen sprake is van maïsteelt, maar eerder grasland. De ondernemer dient echter een nota in van een loonbedrijf dat in 1987 10 hectare maïs heeft gehakseld. Ook wordt een verklaring ingediend van een persoon die al jaren de maïs hakselt op het bedrijf, ook in het jaar 1987.

Laser stelt dat conform de voorwaarden van de EG-verordening aangetoond moet worden dat de grond in de jaren voor 1992 niet blijvend als grasland gebruikt is. De koopakte, waarbij de grond als bouwland is gekocht, dateert uit 1994 en is dus geen bewijs. Ook de nota van de loonwerker en de verklaring van de andere persoon zijn onvoldoende.

De ondernemer houdt echter vol dat er wel sprake was van akkerland voor 1992. Hij legt een rapport van een deskundige over, waaruit blijkt dat het perceel in 1987 waarschijnlijk braak lag. In elk geval was er geen sprake van egaal grasland. Volgens de ondernemer is in 1987 maïs gezaaid, en is op de satellietfoto’s in juli 1987 kleine plantjes te zien. Tussen de jonge plantjes groeit vaak gras.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is van oordeel dat het in het algemeen toelaatbaar is dat Laser op basis van satellietfoto’s terugkomt op een eerder standpunt, dat er sprake is van akkerland. Wel moet de ondernemer dan in de gelegenheid worden gesteld aan te tonen dat de grond op enig tijdstip in de periode van 1987 tot en met 1991 als akkerland in gebruik is geweest. Gezien het feit dat de nota van de loonwerker op een vrijwel exact even groot stuk grond betrekking heeft, is het niet onwaarschijnlijk dat het dezelfde grond betreft. Laser heeft dit ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

Meer informatie Uitspraak College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.