Home

Achtergrond

Nieuwdorp maakt plaats voor Kanaalzone

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan de ministers van VROM en LNV gevraagd de locatie Nieuwdorp uit het rijksbeleid te schrappen als vestigingsplaats voor glastuinbouw. In de plaats daarvoor dragen GS de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone voor.

De provincie doet het verzoek naar aanleiding van de vraag van het Terneuzense gemeentebestuur om in het streekplan de vestiging van zeventig hectare glastuinbouw in de Koegorspolder planologisch mogelijk te maken.

Uit een haalbaarheidsonderzoek bleek enige tijd terug al dat ruim zevenhonderd hectare glastuinbouw bij Nieuwdorp uit financieel/economisch en maatschappelijk oogpunt te risicovol is. De provincie besloot daarom het initiatief stop te zetten.

Inmiddels heeft de gemeente Terneuzen een plan ontwikkeld voor de realisering van de Kanaalzone. In het plan is opgenomen dat Hydro Agri restwarmte en koolmonoxide kan leveren aan de glastuinbouwbedrijven.

GS wijst op de goede landschappelijke inpassing, de infrastructurele situatie en de betekenis voor de regionale werkgelegenheid. Daarom verzoekt GS de Kanaalzone op te nemen in het nieuwe rijksbeleid op het gebied van ruimtelijke ordening en de locatie Nieuwdorp te schrappen.

Lees ook Zeeuwse Koegorspolder klaar voor glastuinbouwMeer informatie Besluitenlijst GS-vergadering

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.