Home

Achtergrond

Meer zeggenschap voor werknemers over werktijden

Werknemers krijgen in de toekomst meer zeggenschap over hun arbeidstijden. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat binnen enkele maanden van kracht wordt.

In de huidige Arbeidstijdenwet is opgenomen dat werknemers rekening dienen te houden met persoonelijke omstandigheden van hun personeel. De gewijzigde wet geeft een nadere invulling van deze omstandigheden. Dit zijn zorgtaken en maatschappelijke verplichtingen van werknemers. Werkgevers hoeven overigens alleen aan de wensen tegemoet te komen als dit redelijkerwijs van hen kan worden verwacht.

Verder hebben werknemers de mogelijkheid om op zondag werk te weigeren. In de nieuwe wet moet de werknemer expliciet instemmen met werken op zondag als dit noodzakelijk is door bedrijfsomstandigheden. Voor sectoren waar werken op zondag bijhoort, zoals in de zorg, geldt deze bepaling niet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.