Home

Achtergrond

Kleine pachter is dupe van verbod structureel verleasen

Vooral de kleine pachters zijn de dupe van het einde van het structureel verleasen van het totale quotum per 1 april 2004. Belangenorganisaties bezien in hoeverre het verbod juridisch is aan te pakken. Ook wordt gevraagd om een generaal pardon

Berend Kingma, secretaris van de BLHB (Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers), zegt in weekblad Boerderij dat LNV voorbij gaat aan de positie van kleine pachters die melk structureel verleasen. In een brief van minister Veerman, die de BLHB eind vorige week ontving, schrijft de minister dat Nederland bij de Europese Commissie met succes om uitstel heeft gevraagd van de ingangsdatum van het verbod op het structureel verleasen van het totale quotum.

De Commissie wilde dit eigenlijk al komend quotumjaar in laten gaan, maar LNV wil de structurele verleasers een jaar de tijd geven zich in te stellen op de nieuwe situatie. Kingma: ,,Maar kleine pachters kunnen niets. Verkopen is geen optie, omdat de helft richting verpachter gaat en over de andere helft moet met de fiscus worden afgerekend. Zelf weer gaan melken is veelal ook niet mogelijk, al was het alleen maar omdat de grote zuivelcoöperaties geen nieuwe leden meer willen. Ze worden dus gedwongen te stoppen."

Het steekt Kingma, maar ook Guus Habets (voorzitter Stichting Handen af van Melkleasen) vooral dat altijd op volkomen legale wijze gebruik is gemaakt van een regeling van de overheid. ,,Als diezelfde overheid de regels nu aanpast en wij daar de dupe van zijn, moet daar iets tegenover staan", vindt Habets. Hij pleit voor een generaal pardon voor de huidige verleasers.

Kingma en Habets bekijken ook in hoeverre het verbod juridisch is aan te pakken. Maar ze wachten eerst af hoe de regeling superheffing er precies uit komt te zien, welke uitzonderingen erin worden opgenomen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.