Home

Achtergrond

Friesland zoekt glastuinbouwgebied

De provincie Friesland is in het noordwesten van de provincie op zoek naar een geschikt gebied voor 450 hectare glastuinbouw. De benodigde startnotitie ten behoeve van de milieueffectrapportage ligt vanaf 14 april 2003 ter inzage.

Met uitbreiding van het areaal glastuinbouw kan een volwaardig glastuinbouwcentrum ontstaan. Dit draagt bij aan de landelijke behoefte aan nieuwe glastuinbouwgebieden. Het rijksbeleid is er immers op gericht om de glastuinbouw te herstructureren, met een verschuiving van het Westland naar andere delen van Nederland.

Om de plannen in Friesland te realiseren worden een streekplanherziening en een milieueffectrapportage (mer) voorbereid. De startnotitie die ter inzage komt is de eerste stap op weg naar een mer. In deze notitie wordt het zoekgebied concreet afgebakend en de werkwijze voor de mer voor de locatiekeuze beschreven. Een belangrijk aandachtspunt bij de locatiekeuze is de wijze waarop de gewenste ontwikkeling van glastuinbouw kan worden afgestemd op landschappelijke- en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied.

Meer informatie Locaties hervestiging

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.