Home

Achtergrond 363 x bekeken

EG-steunverlening akkerbouwgewassen

De regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen (‘MacSharry’) is bedoeld als inkomenssteun voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen. Grote producenten moeten verplicht een gedeelte van hun grond uit productie nemen. De premie is afhankelijk van het soort gewas en productieregio.
Door het indienen van de ‘Aanvraag Oppervlakten’ kan een ondernemer in aanmerking komen voor een akkerbouw- en/of braaksubsidie. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de productieregio waarin het akkerland ligt, het aantal hectaren akkerland en de geteelde gewassoort.

Nederland is verdeeld in twee productieregio’s. In productieregio 1 wordt uitgegaan van een rendement van 7,08 ton per hectare, in productieregio 2 is dat lager: 4,92 ton per hectare. Op de bedrijfskaart staat in welke productieregio percelen liggen.

De hoogte van de subsidie is ook afhankelijk van het aantal hectaren akkerland waarop subsidiabele akkerbouwgewassen worden geteeld of braak ligt. De subsidie wordt vastgesteld per hectare: hoe meer hectaren akkerland beteelt of braak, hoe hoger de subsidie. Bij ondernemers die veel grond hebben waarop akkerbouwgewassen staan is de kans groot dat percelen braak moeten worden gelegd. De hoogte van de subsidie is per gewassoort verschillend, zie link.

Evenals in 2002 kan door het invullen van één opgaveset opgave gedaan worden voor de landbouwtelling, gebruik gewaspercelen en aanvraag oppervlakten. Aanvragen dienen tussen 1 april en 15 mei te worden ingediend. Aanvragen die na 15 mei worden ontvangen, krijgen een korting van één procent per werkdag.

Aanvragen moeten worden ingediend bij Laser Groningen: telefoon (050) 599 23 80.

Meer informatie Brochure van ministerie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.