Home

Achtergrond 194 x bekeken

Bestemmingswijzigingswinst correct berekend

De economische waarde bij agrarische bestemming (WEVAB) van enkele verkochte weilanden aan een projectontwikkelaar is goed vastgesteld. Het Hof Amsterdam oordeelde in januari dat de inspecteur van de belastingen daarom terecht een hoger bedrag aan bestemmingswijzigingwinst heeft berekend.

De betreffende ondernemer exploiteerde een melkveehouderij in de vorm van een VOF. Deze onderneming had weilanden verkocht aan een projectontwikkelaar. De verkoopopbrengst is voor een deel vrijgesteld op grond van de landbouwvrijstelling en voor een deel belast van de bestemmingswijzigingswinst.

Volgens de ondernemer was de inspecteur van een te lage WEVAB-waarde uitgegaan, waardoor de bestemmingswijzigingswinst te hoog zou zijn. Het Hof oordeelde dat op basis van de verkooptransacties en taxatierapporten dat de WEVAB-waarde correct was ingeschat. De taxateur had voldoende rekening gehouden met verschillen in aard, structuur, ligging en oppervlakte tussen de weilanden en de objecten waarvan in de gedingstukken sprake is.

Verder oordeelde het Hof dat de gemaakte kosten in verband met de bemiddeling van de verkoop niet integraal aftrekbaar zijn. Slechts het deel dat kan worden toegerekend aan het niet-vrijgestelde deel van de opbrengst is aftrekbaar.

Meer informatie Uitspraak Hof Amsterdam

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.