Home

Achtergrond

Aanpassing van stanknormen

De stanknormen voor de intensieve veehouderij worden aangepast. Dit heeft vooral gevolgen voor stanknormen voor gespeende biggen, guste- en dragende zeugen en vleeskuikens. Hier is sprake van een verviervoudiging van de norm.

Wat het gevolg is blijkt uit een voorbeeldberekening. Een zeugenbedrijf met 300 zeugen en 50 opfokzeugen heeft bij traditionele huisvesting nu een stankuitstoot van 304 MVE. Bij een groen label is dat de helft, dus 176 MVE.
Als de nieuwe stanknormen van kracht zijn, bedraagt de stankuitstoot bij traditionele huisvesting circa 700 MVE en bij een groen label is 620 MVE. Alleen met een luchtwasser daalt het MVE’s sterk, namelijk tot circa 425 MVE.

Bij een snelle inwerkingtreding van de stankwet moeten alle lopende aanvragen opnieuw worden getoetst aan de nieuwe normen. Bij inwerkingtreding op de wat langere termijn kan nu eventueel nog een vergunning worden aangevraagd.

Verder zal waarschijnlijk in de nieuwe stankwet zijn opgenomen dat bedrijven buiten de reconstructiegebieden eerst een overbelaste situatie moeten oplossen voordat meer dieren mogen worden gehouden. Een positief punt is dat de cumulatieregeling waarschijnlijk komt te vervallen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.