Home

Achtergrond

Versnelde daling aantal bedrijven

Het aantal bedrijven in de land en tuinbouw loopt steeds sneller terug, meldt het LEI. Over 2002 bedroeg de gemiddelde daling van het aantal bedrijven 3,5 procent, dit jaar zal de daling naar verwachting uitkomen op een gemiddelde van 4,5 procent. Oorzaak is de aanhoudend slechte financiële situatie in veel sectoren, met name in de varkenshouderij en de pluimveehouderij.

In de varkenshouderij verwacht het LEI dit jaar een afname van het aantal bedrijven met zo’n 15 procent. In de pluimveehouderij wordt zelfs een daling voorzien met ongeveer een kwart. Deze uitschieters naar beneden komen niet alleen door de slechte financiële gang van zaken in de betreffende sectoren. In de varkenshouderij tikken ook de effecten van de opkoop- en reconsteructieregeling door. In de pluimveehouderij vertekent de vogelpestepidemie het beeld. Rond de tijd van de meitelling stonden veel hokken leeg en lagen bedrijven tijdelijk stil. Naar verwachting start een behoorlijk aantal daarvan weer op.

Echter, ook in de melkveehouderij was de afname van het aantal bedrijven hoger dan gemiddeld voor de hele land- en tuinbouw; 5 procent in plaats van 4,5 procent. In de glasgroenten-, bloembollen-, champignons-, en fruitsectoren was de afname ook bovengemiddeld. In de akkerbouw, in de boomkwekerij en bij de teelt van vollegrondsgroente en pot- en perkplanten bleef het aantal bedrijven daarentegen nagenoeg stabiel. Parallel aan de afname van het aantal bedrijven zet de schaalvergroting in alle sectoren stevig door. (Bron: AgD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.