Home

Achtergrond

Verliesnormen 2003 gelijk aan 2002; fosfaatnorm moet scherper

In 2005 gaan scherpere verliesnormen voor fosfaat gelden dan de regering aanvankelijk van plan was. Dat stelt staatssecretaris Pieter van Geel van milieu voor in een brief aan de Kamer over het toekomstig mestbeleid.

In 2005 moet voor zowel grasland als bouwland een verliesnorm gaan gelden van twintig kilo fosfaat per hectare. De regering had eerder voorgesteld de fosfaatnorm voor bouwland in dat jaar op 25 kilo te zetten, maar draait dit terug nu uit overleg met ambtenaren van de Europese Commissie is gebleken dat Brussel scherpere fosfaatnormen wenst.

In die zin is het zogeheten Actieprogramma voor het Nederlands mestbeleid voor 2004-2007, dat gisteren naar Brussel is gestuurd, aangepast. Op basis van genoemd overleg is ook besloten geen concreet getal te noemen voor de fosfaatgebruiksnorm in 2006. In een concept-programma werd gerept van 100 kilo per hectare. De regering wacht nu de evaluatie van de Meststoffenwet af.Van Geel heeft in overleg met landbouwminister Cees Veerman besloten de verliesnormen van 2003, zowel voor stikstof als fosfaat, te handhaven op het niveau van 2002. Zij komen hiermee deels tegemoet aan de wens van de Kamer en LTO, die deze normen willen doortrekken naar 2004.Na het kerstreces komen Kamer en regering weer te spreken over het mestbeleid. Dan moet blijken of de Kamer zich uiteindelijk toch kan verenigen met de voorstellen van Veerman en Van Geel.(Bron: AgD)

Meer informatie Nederlands interimprogramma (2004-2005)
Meer informatie Derde Nederlandse Actieprogramma (2004-2007)
Meer informatie Brief van staatssecretaris Geel aan de kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.