Home

Achtergrond

Utrecht subsidieert energieproject in de intensieve veehouderij

Een project voor energiebesparing in de intensieve veehouderij die een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot in de provincie Utrecht zullen subsidie krijgen uit het provinciaal Energiefonds. Deze bedrijven moeten een voorbeeld zijn voor andere bedrijven.

Het Energiefonds heeft tot doel om projecten te ondersteunen die de CO2-emissie helpen terugdringen; een belangrijke milieudoelstelling van de provincie Utrecht. Het project Kwaliteitsslag Energiebeheer in de agrarische sector ontvangt € 11.100 uit het fonds.

Dit project gaat voor zeven agrarische gebiedstypen een representatief demonstratiebedrijf selecteren en daarvoor een pakket energiemaatregelen ontwikkelen. Deze zeven bedrijven moeten daarna een voorbeeldfunctie vervullen voor een grote groep soortgelijke bedrijven. Voorbeelden van veelbelovende maatregelen in de intensieve veehouderij zijn ventilatie met een lager energieverbruik en een nauwkeurigere inregeling van het stalklimaat. Warmtecollectoren op het vaak grote dakoppervlak van agrarische bedrijven is een andere optie.

Naast deze financiële prikkel om gemeenten en marktpartijen extra te doen investeren, biedt het projectbureau Energie in Uitvoering in opdracht van de provincie Utrecht inhoudelijke ondersteuning bij projecten op het gebied van duurzame energie.

Meer informatie Energie in uitvoering Provincie Utrecht

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.