Home

Achtergrond

Recreatieruimte bij agrarische woning geen ondernemingsvermogen

Een agrarisch ondernemer (eenmanszaak, maatschap of firma) heeft meestal de keuze of hij zijn woning tot zijn ondernemingsvermogen wil rekenen of niet. De Hoge Raad heeft echter onlangs beslist dat de bij een boerderij behorende recreatieruimte geen onderdeel kan uitmaken van het ondernemingsvermogen.

Een agrarisch ondernemer had aan zijn woning (die tot het ondernemingsvermogen gerekend werd) een recreatieruimte gebouwd. In deze ruimte bevond zich een zwembad, een whirlpool, en een biljart. De belastingrechter was van mening dat de recreatieruimte verplicht onderdeel uitmaakte van het privé vermogen van de ondernemer. De ondernemer mocht deze ruimte dus niet tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. Van belang hierbij was dat sprake was van een splitsbaar pand. Door het afsluiten van één tussenruimte konden de twee gedeelten gescheiden worden. Verder vervulde de recreatieruimte geen enkele functie in de onderneming. Van de ruimte werd enkel privé gebruik gemaakt. Het gevolg van deze beslissing was dat de kosten van de recreatieruimte niet aftrekbaar waren. In ‘ruil’ daarvoor kreeg belanghebbende niet te maken met een hogere bijtelling. Immers, de aanbouw had zonder twijfel de waarde van de boerderij (en daarmee de bijtelling) verhoogd. In hoger beroep bevestigde de Hoge Raad de uitspraak van het Hof.

Met de beslissing van Hof en Hoge Raad kan waarschijnlijk (bijna) iedereen vrede hebben. Conclusie is dat wie rare verbouwingen laat plaatsvinden, die enkel een privé-achtergrond, en in ieder geval geen of nauwelijks een zakelijke achtergrond hebben, de rekening daarvan niet bij de fiscus kan presenteren. Dat geldt ook als de woning deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen. Maar wat als u de verbouwing gaat gebruiken voor een nevenactiviteit? Kamperen, zorgboerderij voor verstandelijk gehandicapten of verslaafden, kinderopvang, horeca? Waarbij zakelijk gebruik wel voor de hand ligt? In dat geval moet u oppassen. Vindt alles plaats in het kader van één onderneming, dan is er weinig aan de hand. In dat geval zullen de kosten volledig aftrekbaar zijn en blijven. Is daarentegen sprake van een tweede onderneming (die bijvoorbeeld door de partner van de ondernemer wordt gerund) dan is eerst sprake van een onttrekking van vermogensbestanddelen (waaronder een stukje van de boerderij) aan het (agrarische) ondernemingsvermogen, gevolgd door de inbreng van dit vermogen in het (tweede) ondernemingsvermogen. Voortijdige winstneming kan hiervan het geval zijn. Bedenk ook dat voor de niet-agrarische onderneming de landbouwvrijstelling niet toepassing is. Tijdig overleg over de fiscale gevolgen van een nevenactiviteit of tweede onderneming is dan ook wenselijk. (mr. S.F.J.J. Schenk)

Meer informatie Uitspraak van het Hof Den Bosch

Voor en nadelen van woning als ondernemingsvermogen

Rekent de ondernemer de woning tot zijn ondernemingsvermogen, dan vormen alle kosten (financieringsrente, afschrijving, groot en klein onderhoud, beveiliging, verbouwing) ondernemingskosten. Deze kosten zijn dus aftrekbaar van de winst. Levert een uitgave over een langere periode zijn vruchten af (zoals dat bijvoorbeeld bij een verbouwing het geval is) dan mogen de kosten niet in één keer afgetrokken worden. Deze uitgave moet men opnemen op de balans (activeren) en hierop vervolgens gaan afschrijven. Maar ook dan zijn deze kosten (in de vorm van afschrijvingen) aftrekbaar.

Daar staat tegenover dat de ondernemer met een ‘zakelijke eigen woning’ te maken krijgt met een forfaitaire bijtelling bij zijn inkomen. Deze bijtelling wegens privé-gebruik eigen woning bedraagt voor 2003 maximaal € 20.000. Dit bedrag is wat hoger dan het ‘gewone’ eigen woning forfait, maar daar staat tegenover dat alle hiervoor genoemde kosten in mindering komen op de winst. Een tweede nadeel is het feit dat als de woning met winst wordt verkocht, deze winst op de gebruikelijke wijze (dus maximaal tegen 52%) belastbaar is. Verliezen zijn aftrekbaar. Had de woning onderdeel uitgemaakt van het privé-vermogen van de ondernemer, dan was deze winst onbelast gebleven. Verliezen zouden dan weer niet aftrekbaar zijn geweest.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.