Home

Achtergrond

Ondanks uitspraak blijft houden van varkens zonder rechten risicovol

De strafrechter in Breda heeft geoordeeld dat een varkenshouder uit het Noord-Brabantse Kruisland niet strafrechtelijk veroordeeld hoeft te worden, terwijl hij niet over de benodigde varkensrechten beschikt. De uitspraak nog niet onherroepelijk is en of de mogelijkheid tot hoger beroep wordt benut is nog onbekend.

Deze varkenshouder heeft een varkensbedrijf met 4.900 dieren en had eerder al bezwaar gemaakt bij Bureau Heffingen wegens het niet toekennen van varkensrechten. De Rechter heeft geoordeeld dat de overheid de varkenshouder in een moeilijke situatie gedwongen heeft om te kiezen uit twee opties: de wet overtreden of zijn bedrijf failliet laten gaan. Daarmee is volgens de rechter de situatie vergelijkbaar met een geval van noodweer. Deze varkenshouder had net zijn nieuwe stallen gebouwd. Vervolgens kwam op 10 juli 1997 de brief van voormalig landbouwminister Van Aartsen, die de Wet Herstructurering Varkenshouderij aankondigde en de sector op slot zette. Na deze datum aangekochte mestproductierechten werden niet omgezet in varkensrechten.

Het is nog te vroeg om aan te nemen dat deze uitspraak ook van toepassing is op andere knelgevallen die momenteel zonder rechten (willen) produceren, omdat er duidelijk sprake is van een specifieke situatie, wat niet automatisch garantie op succes betekent voor andere knelgevallen. Deze uitspraak is namelijk nog niet gepubliceerd, waardoor het nog niet mogelijk is de specifieke uitgangssituatie en afwegingen van de rechter op een rij te zetten. Het blijft dus risicovol om zonder rechten te produceren.

Varkens houden zonder rechten en het nieuwe mestbeleid
Deze uitspraak kan sommige varkenshouder doen beslissen om (door) te produceren zonder varkensrechten, echter deze bedrijven moeten wel rekening houden met het aangekondigde nieuwe mestbeleid. Momenteel wordt overwogen om vanaf 2006 een soort van mineralenplafond in het leven te roepen ter vervanging van de huidige productierechten. Deze mogelijke stikstofrechten zouden weleens gebaseerd kunnen worden op het aantal gehouden varkens en het aantal aanwezige varkensrechten in een bepaalde referentiejaar. Indien een bedrijf varkens houdt zonder rechten zou deze hierdoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Mogelijk dat het leasen van rechten wel tot deze mogelijke stikstofrechten kan leiden, echter dan moet rekening worden gehouden met het feit dat de nieuwe rechten zijn ontstaan op basis van de varkensrechten van verleaser en de dieraantallen van leaser, waardoor bij het beëindigen van de lease hoogstwaarschijnlijk een verrekening zal moeten plaatsvinden tussen leaser en verleaser.
(ing. E. Coopman en ing. M. van Beers)

Lees ook Nu productierechten kopen en vergunning aanvragen

Copyright © agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.