Home

Achtergrond

Nieuwe regeling maakt het mogelijk planschade ter verhalen

Een nieuw wetsvoorstel maakt het voor gemeentes mogelijk om planschadeclaims bij ontwikkelaars neer te leggen. Tot voor kort was dit algemeen aanvaard, maar een uitspraak van de Hoge Raad maakte hier een eind aan. Dat wordt nu dus weer teruggedraaid.

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Dekker van VROM om planschade te kunnen verrekenen. De gemeenten sloten hiervoor tot voor kort overeenkomsten om deze planschadekosten te verhalen op de ontwikkelaar. Een dergelijke overeenkomst wordt in de praktijk veelvuldig gesloten tussen de gemeente, die planologische medewerking moet verlenen aan de realisering van een bouwplan, en een private partij, die veelal het initiatief heeft genomen voor het bouwplan en in ruil voor de gemeentelijke medewerking bereid is om de mogelijke planschade voor zijn rekening te nemen. De Hoge Raad besliste dit voorjaar echter dan dit volgens de Wet Ruimtelijke Ordening niet geoorloofd is en dat de gemeente alle schade dient te vergoeden.

Na deze uitspraak maakte projectontwikkelaars, bouwondernemers en gemeenten kenbaar dat zij een flinke vertraging in de bouwproductie verwachten door deze uitspraak. Daarom is er haast gemaakt met nieuwe wetsvoorstel. Voor de regeling zal een nieuw wetsartikel (49a) worden toegevoegd aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het wetsvoorstel is nu voor advies aan de Raad van State gezonden en zal openbaar worden na indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Als deze wetwijziging wordt aangenomen kunnen gemeente dus weer afspraken met ontwikkelaars of particuliere bouwers.

Lees ook Planschade niet te verhalen op private partijen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.