Home

Achtergrond

Niet vermelde mogelijke landinrichtingsrente toch betalen

Een koper van een perceel grond betrokken in een ruilverkavelingsproject maakte bezwaar tegen de landinrichtingsrente van het perceel. Hij claimt echter dat hij hierop niet is gewezen daar verkoper of notaris. De rechtbank oordeelde dat de herinrichtingsrente gewoon betaald moet worden.

De rechtbank gaat voorbij aan het feit dat hij hierop niet is gewezen door verkoper of notaris. Volgens artikel 224 lid 1 van de landinrichtingswet moet de rente worden geheven van degene die als bezitter, eigenaar of beperkt gerechtigde het genot heeft van één of meet toegedeelde kavels.

De eigenaar van het perceel vindt dat het bedrag te hoog is en hij heeft hierover geen aangetekend bericht ontvagen, die alle overige eigenaren wel hebben ontvangen. Artikel 229 lid 4 van de landinrichtingswet bepaald echter dat bezwaar of beroep ongegrond zijn op de stelling dat het verschuldigde bedrag ten onrechte of te hoog is vastgesteld.

Het feit dat geen kennisgeving is ontvangen verandert ook niet aan de betalingsverplichting. In artikel 199 van de wet is vastgelegd dat op het niet ontvangen van de bijzondere kennisgeving geen beroep kan worden gedaan.

OM deze problemen echter te voorkomen is het van belang bij verkoop na te trekken of een perceel is betrokken bij een ruilverkaveling en wat de te verwachten lasten zijn. In dit geval € 227,= gedurende 26 jaar, in dit geval dus € 5.900.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Den Haag

Copyright © agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.