Home

Achtergrond

Minister Brinkhorst: marktopening energie per 1 juli 2004 verantwoord

Minister Brinkhorst van Economische Zaken vindt dat de opening van de markt voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas per 1 juli 2004 verantwoord is. Dit schrijft hij in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.

Hij baseert zijn oordeel mede op een rapportage van de Commissie Van Rooy, die overwegend positief is over de voorbereidingen met betrekking tot de marktopening. De commissie concludeert dat de opening van de kleinverbruikersmarkt per 1 juli 2004 vanuit het perspectief van de consument mogelijk en verantwoord is. De minister sluit zich ook aan bij de notie van de Commissie Van Rooy dat een 100 procent rimpelloze opening van de markt een illusie is. Bij deze grote marktopening zal er ook ongetwijfeld een aantal onvolkomenheden plaatsvinden. Maar op basis van de stand van zaken nu en in het licht van de stappen die nog worden genomen, heeft de minister er alle vertrouwen in dat de marktopening zonder problematische situaties of chaotische taferelen zal verlopen.

De administratieve en organisatorische voorbereiding bij bedrijven. De minister constateert onder andere op basis van de rapportages van het Platform Versnelling Energieliberalisering (PVE) en de Commissie Van Rooy dat de sector nagenoeg geen problemen meer kent rond het switchen van klanten. Wel concluderen de commissie Van Rooy en het PVE dat zich rond de facturering van met name zakelijke klanten nog problemen voordoen. De Minister heeft hierover, tot de tevredenheid van beide adviserende partijen, met de sector een duidelijke resultaatsverplichting afgesproken. Meer sanctionerende bevoegdheden voor DTe. Ook dit is onderdeel van een binnenkort bij het parlement in te dienen wetsvoorstel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.