Home

Achtergrond

Limburg pakt samen met gemeenten problemen rond brijvoer aan

Gedeputeerde Staten hebben de Limburgse gemeentebesturen verzocht om vergunning- en handhavingsbesluiten voor veehouderijen met brijvoeropslag voor te bereiden. Deze besluiten worden vervolgens door GS formeel bekrachtigd.

Dit is een werkbare oplossing voor de problemen die door de uitspraak van de Raad van State zijn ontstaan. Voorheen waren de gemeentebesturen bevoegd om milieuvergunningen voor veehouderijen die afvalstoffen in hun brijvoerinstallatie verwerken te verlenen en te handhaven. Door een uitspraak van de Raad van State, waarin brijvoer als afval werd beschouwd, kwam de vergunningverlening echter bij de provincie te liggen. Veel vertraging in de vergunningverlening werd gevreesd.

Staatssecretaris Pieter van Geel van VROM heeft inmiddels aangekondigd dat hij de milieuwetgeving dusdanig zal 'repareren' dat de gemeentebesturen weer bevoegd worden voor dergelijke veehouderijen. Gedeputeerde Staten zijn met de staatssecretaris van mening dat deze bevoegdheid ten principale bij de gemeentebesturen thuis hoort. De LLTB heeft inmiddels laten weten deze oplossing te steunen.

Lees ook Gedupteerde Staten bevoegd gezag bij brijvoer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.